Steeds meer banken weigeren een hypotheek te vertrekken aan starters. Oorzaak hiervan is dat veel starters tegenwoordig een betalingsachterstand hebben of hebben gehad. Dit heeft grote gevolgen heeft voor de aanvraag van een hypotheek.

Stichting Starter krijgt steeds vaker te horen dat een hypotheek geweigerd wordt, door de bank of de hypotheekbemiddelaar. Als voornaamste reden wordt aangegeven dat de hypotheekaanvrager een BKR codering (Bureau Krediet Registratie) achter zijn naam heeft staan.

Jongeren beseffen vaak niet dat als zij hun rekeningen niet op tijd betalen, zij later geen hypotheek kunnen afsluiten. Er wordt een BKR codering (A code) gegeven als iemand in de afgelopen vijf jaar niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het BKR registreert onder ander de persoonlijke leningen, betalingsachterstanden en roodstandmogelijkheden die zijn aangegaan met instellingen. Dit kunnen financiële instellingen (banken) zijn, maar ook creditcard maatschappijen en gsm-abonnementen! Het doel van een BKR registratie is om instellingen, zoals hypotheekverstrekkers, informatie te vertrekken over de betreffende persoon of deze wel kredietwaardig zijn en er geen groot risico bestaat dat het geld niet terugbetaald kan worden.

Opheffen BKR codering

Om een BKR codering op te laten heffen, is het natuurlijk van belang om het openstaande krediet(en) af te lossen. Echter dat geeft geen garantie over het al dan wel of niet verkrijgen van een hypotheek. Een BKR codering blijft namelijk vijf jaar geregistreerd. Inzicht of u wel of niet geregistreerd staat bij het BKR kan aangevraagd worden bij uw eigen bank of bij het BKR te Tiel. Het is van belang dat potentiële woningzoekenden bij het BKR eerst zijn of haar gegevens opvraagt, dit geeft direct een duidelijk overzicht voor de financieel adviseur welke de belangen voor de starter dient te behartigen.

Melding

Een instelling kan een melding maken bij het BKR als iemand zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande rekeningen of financieringen niet nakomt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het verstrekken van een krediet boven de € 454,- zijn ze het zelfs wettelijk verplicht.

Let dus goed op je knip en ga niet te snel leningen aan om BKR coderingen te voorkomen!