Organisatiestructuur Stichting Starter
Het bestuur van Stichting Starter bestaat uit:

M.S. le Feber (Marcelle)
Marcelle is bestuurder van Stichting Starter en heeft het concept en de opzet van de stichting ontwikkeld in 2008. In de periode van mei 2008 tot en met september 2014 heeft zij het bestuur gezamenlijk met D.H. Hoogeterp (Dirk) volbracht. Zij is actief met het aanboren van nieuwe contacten, het onderhouden van bestaande contacten met partijen, sponsoren en partners, het coördineren en faciliteren van de organisatie van Starterscafés en begeleiding van CPO projecten voor starters. Naast haar activiteiten voor de stichting is Marcelle jaren werkzaam geweest in de makelaardij en financiële dienstverlening, van office manager tot financieel adviseur. Zij werkt nu als Accountmanager voor Hypotrust en heeft in Apoline Los, Annegien Hanemaaijer, Natasja Outshoorn en Bianca van Vugt fantastische acquisiteurs en coördinators binnen Stichting Starter.

Verklaring
“Als bestuurder verklaar ik de werkzaamheden voor Stichting Starter onafhankelijk te doen van mijn dagelijkse commerciële werkzaamheden en verklaar ik dat er absoluut geen financiële banden bestaan tussen de opdrachtgever / sponsoren / partners en de werkzaamheden als stichting bestuurder. Stichting Starter is een onafhankelijke entiteit welke is gevestigd in Alkmaar/Stompetoren (zonder kantoorfunctie) met als doel op te komen voor de belangen van de woonstarter en deze voor te informeren. De Stichting is landelijk actief en werkt bij ieder lokaal Starterscafé en project samen met lokale opdrachtgevers.”