Stichting Starter werkt al sinds haar oprichting in 2008 met professionele partijen die de starter op de woningmarkt begeleid. Met deze ervaring en de communicatieve en organisatorische achtergrond binnen de financiële dienstverlening en makelaarsbranche begeleiden wij ook kopers van CPO-projecten. Zo werken wij dus niet alleen voor professionele opdrachtgevers, maar dus ook voor de particuliere opdrachtgevers.

Ieder project is voor ons weer een nieuwe uitdaging. Het centraal stellen van de woonwensen van de kopersgroep, de besprekingen met de gemeente en het organiseren van interessante informatiebijeenkomsten stelt Stichting Starter keer op keer weer in staat het beste voor de particuliere koper te willen realiseren.


Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

Zeggenschap, leefbaarheid en woningen tegen een zeer lage prijs.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon, een vereniging, op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een onafhankelijke adviseur in de arm die hen door het proces leidt, Stichting Starter is zo’n onafhankelijke adviseur. De adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijs in de rol van de opdrachtgevers. 

Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De vereniging kiest een voorzitter en een penningmeester, Stichting Starter treedt in deze op als secretaris voor de kopersvereniging.Alle deelnemers hebben voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.

Hallo buur…
Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt er een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige buren gekweekt bij hun woning en hun nieuwe buurt. Toekomstige bewoners, hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Daarnaast worden ze in staat gesteld om zelf hun plekje binnen het project te kiezen afhankelijk van het aantal kavels. Het leuke is dat iedereen elkaar tijdens het voortraject elkaar goed heeft leren kennen. Bovendien is het gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft. Op deze wijze zijn kopers -binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders- in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt.

Volledige begeleiding
Stichting Starter begeleid het volledige CPO (of CPO nieuwe stijl) traject voor de vereniging. Heeft u een kavel op het oog en wilt u meer weten over CPO en CPO begeleiding bel of mail ons gerust via info@stichtingstarter.nl of 072-514 06 24.